Lina

Trebarnsmamman Lina Baldenäs kämpade för att få leva – en kamp i offentligheten. Inte bara för henne själv utanför alla andra sjuka.