Syskonen Hamidi

Familjen Hamidi är romer som flydde undan förföljelse och övergrepp i krigets Kosovo. Under flera år levde de gömda och papperslösa. Idag är syskonen fullt integrerade i det svenska samhället.